08MÄLARDALEN I SAMARBETE MED RAM

Om hur annonsering i våra tryckta kanaler är effektivare än någonsin. Kom och hör Staffan Hultén från RAM och vår egen Johan Markström prata om reklam i dagspress, myter om print och mycket mer!

08Mälardalen är Sveriges mest   kraftfulla   annons-
paket i Sveriges mest köpstarka  region. Mälar-
dalen står för 1/3 av landets befolkning på 1/13  av landets totala yta.